Glikoz- Zihin Haritası

Korece Glikoz, 포도당 şeklinde yazılıp, pododang diye okunur. Glucose syrup ise,  글루코오스 시럽 şeklinde yazılır.

konu ile ilgili bazı bilgileri zihin haritasında gösterdim.

Glikoz Glucose-nuranke

Reklamlar

Biyoinformatik (Bioinformatics) 바이오인포매틱스

Biyoinformatik bilim dalı, biyolojik verilerin anlamlandırılması, saklanması, görsellenmesi ve bu devasa bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının sentezidir. Bir diğer tanımla, karmaşık biyolojik verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi bilimidir.    İnsan DNA’sındaki yaklaşık 20.000-25.000 gen var.

kaynak: https://www.biomedya.com/bilgisayarli-biyoloji-biyoinformatik-1

Konu ile ilgili diğer kaynak sayfalar:

makaleler : https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bioinformatics

Resimde biyoinformatik bilim dalının insan vücudundaki sistemler, biyokimya, proteinler, genler vb. alanlarında topladığı veri türlerine yer verilmiştir.

Biyoinformatik kelimesinin korecesi :  바이오인포매틱스

Yukarıda adı geçen bazı önemli kelimelerin koreceleri aşağıda verilmiştir:

Genetik – Genetics 유전학

insan geni  – the human genome :  인간 게놈  

Genetik kod – Genetic-code 유전부호

DNA 디엔에이(deoxyribonucleic acid)

Biyokimya – biochemistry  생화학 (çince  生化學 )

Örnek cümleler:

DNA vücudun her hücresinde yer alır

DNA is present in every cell of the body.  

DNA는 인체 내 모든 세포에 존재한다.

 

Lesvos Island 레스보스 섬

Lesvos ya da Lesbos adası. Ege denizinde üçüncü büyük yunan adasıdır. korecede ada kelimesi, 섬 şeklinde yazılıp seom diye okunur. Konu ile ilgili bazı kelimelerin korece yazılışları aşağıda verilmiştir:

Ege denizi Aegean sea 에게 해

Ada. Island 섬

Kasaba. Town 소도시

Ege Denizi Aegean sea 에게 해

Halk Dansı. Folk Dance. 민속 무용

Sirtaki. 시르타기

lesvos island Ageri Yorfo’s dance

kültür – culture – 문화

Korecede kültür(culture) kelimesi 문화(munhwa) şeklinde yazılır. kültür ile ilgili bazı kelimeler korecede aşağıdaki gibi yazılır.

Türk kültürü (Turkish culture) 터기 문화

Türk Geleneksel Kültürü (Turkish traditional Culture) 터기 전통 문화

Halk Oyunları 민속

zeybek 제이젝

Harmandalı 하르만달르

Çanakkale yöresine ait harmandalı halk oyunları videosunu izlemek için alttaki yazıya tıklayınız

Harmandalı